Eğitimlerimiz

Özel Güvenlik Temel Eğitimleri

  • Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi 100 Saat.
  • Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi 120 Saat

Hizmet İçi Atış Eğitimleri

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimleri

  • Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 50 Saat.
  • Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 60 Saat

Hizmet İçi Kişisel Gelişim Eğitimleri

Eğitim Detayları

TEMEL EĞİTİM SİLAHSIZ (100 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20
Güvenlik Tedbirleri 20
Etkili İletişim 12
Temel İlk Yardım 10
Kalabalık Yönetimi 10
Kişi Koruma 9
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5
Genel Kollukla İlişkiler 4
Uyuşturucu Madde Bilgisi 2
TOPLAM 100
TEMEL EĞİTİM SİLAHLI (100+20 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış 20
TOPLAM 120
YENİLEME EĞİTİMİ SİLAHSIZ (50 Saat)
DERS SAAT
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 10
Güvenlik Tedbirleri 10
Etkili İletişim 8
Temel İlk Yardım 4
Kalabalık Yönetimi 4
Kişi Koruma 4
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 4
Güvenlik Sistem ve Cihazları 3
Genel Kollukla İlişkiler 2
Uyuşturucu Madde Bilgisi 1
TOPLAM 50
YENİLEME EĞİTİMİ SİLAHLI (50+10 Saat)
Silah Bilgisi ve Atış 10
TOPLAM 60